Bilaga 1: Kurslista

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning (KUIUT), Utbildningsplan för kull VT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Obs! Kursutbud kan förändras

Under termin 1 ingår en valfri kurs 7,5 hp

Årskurs 2

Kompletterande information

Obs! Kursutbud kan förändras

Under termin 3 ingår en valfri kurs 7,5 hp