Utbildningens omfattning och innehåll

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning (KUIUT), Utbildningsplan för kull VT2020

Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Utbildningen är på grundläggande nivå och ges på heltid över fyra terminer (120 hp). Undervisning sker i de ingående kurserna antingen på svenska eller på engelska. Innehåll framgår av bifogad kurslista och består av generella yrkesförberedande kurser och ämnesspecifika projektkurser, fördjupningskurser eller breddningskurser inom för studenten relevant ämnesområde.