Årskurs 5

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Den sista terminen på utbildningen syftar till att hjälpa studenten att slutligt föra ihop alla delar i utbildningen till en fungerande helhet. Detta sker genom en VFU-period och examensarbetet. Här kommer studenten att få möjlighet att utveckla ett mer övergripande, forskningsbaserat och utvecklingsinriktat perspektiv på sin framtida verksamhet inom skola eller företag och organisationer utanför skolvärlden. Under den sista terminen läser studenten också kurser som behandlar specialpedagogik och bedömning.

Under läsåret läses följande kurser: (Förändringar kan komma att ske)

VFU, 6 hp

Specialpedagogik, 5 hp

Lärande och bedömning, 4 hp

Examensarbete, 15 hp