Årskurs 1

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Målsättningen med den första kursen på programmet, Teknikens grunder för tekniklärare, är att ge studenten en god grund för det kunskapsområde som täcks av grundskolans kursplan i teknik. Till kursen hör en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som syftar till att tidigt bekanta studenten med den verksamhet han eller hon utbildas för. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer studenten att få genomföra ett mindre undervisningsmoment i teknik. Efter denna ämnesmässiga ingång till läraryrket följer den pedagogiska kursen Lärande som professionellt uppdrag. Här sätts lärarrollen i fokus, även ur ett historiskt perspektiv. I anslutning till kursen ligger en längre VFU-period under vilken studenten ges tillfälle att ytterligare pröva på läraryrket och de verksamheter som ingår däri. Det första året avslutas med ämnesstudier i matematik. 

Under VT2015 läses kursen:

MM2001 Matematik I, 30 hp vid Stockholms universitet.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1048 Teknikens grunder för tekniklärare 17,0 hp 14,0 3,0
UCK210 Lärande som professionellt uppdrag 8,5 hp 1,0 7,5
LT1002 Att verka i skolan, del 1 4,5 hp 4,5
MM2001 Matematik 1 30,0 hp

Inriktningar

Se gemensamma kurser för mer information