Årskurs 2

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Se inriktning för detaljer om kurser

Inriktningar

Under läsåret läser man sin inriktning fysik på SU.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LT1009 Kommunikationsdesign för tekniklärare 15,0 hp 7,5 7,5
MJ1146 Energisystemteknik 7,5 hp 7,5
LT1006 Industriella system- tekniska och didaktiska aspekter 7,5 hp 2,0 5,5
FK3014 Klassisk fysik 30,0 hp

Under läsåret läser man inriktningen Kemi på Stockholms universitet,