Årskurs 4

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Se inriktningar för mer information

Inriktningar

Följande kurser läses under VT-18 på Stockholms Universitet

FK4027  Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat (15hp)

MM4000 Utvalda teman i matematik (7,5hp)

MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare (7,5hp)

Inga studenter läser inriktningen från och med  årskurs 3