Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Se inriktningar för mer information

Inriktningar

Teknik, matematik och fysik (TMF)

Kurser (TMF)

Kursen UQK701 Specialpedagogik (5hp) läses på Stockholms Universitet

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
LT1024 Sociala relationer och ledarskap 7,5 hp 6,0 1,5
LT201X Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå 15,0 hp 15,0

Teknik, matematik och kemi (TMK)

Kurser (TMK)

Inga studenter läser inriktningen från och med  årskurs 3