Årskurs 5

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Se inriktningar för mer information

Inriktningar

Kursen UQK701 Specialpedagogik (5hp) läses på Stockholms Universitet

Inga studenter läser inriktningen från och med  årskurs 3