Behörighet och urval

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2017-11-28
Godkänd: 2017-11-28

För tillträde till programmet krävs särskild behörighet. 

Antagningsomgång HT13, OB6c utan krav i biologi dvs Matematik D, Naturkunskap B (kan ersättas med Fysik A och Kemi A), Samhällskunskap A, Engelska B (i vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3)

Antagningsomgång från och med HT14, OBA6c utan krav i biologi dvs Matematik 4, Naturkunskap 2 (kan ersättas med Fysik 1 och Kemi 1), Samhällskunskap 1b (i vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd)

Urval: 2/3 av platserna tillsätts efter betygsurval och 1/3 efter provurval

Två nationella urval genomförs enligt de urvalsregler som Högskoleförordningen föreskriver. För mer information, se KTHs antagningsordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1-antagningsordning-for-utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva-1.27186

Val av det tredje ämnet görs inför studier i årskurs 2.

För Fysik krävs Fysik B/Fysik 2.

För Kemi krävs Kemi B/Kemi 2 och Fysik B/Fysik 2.

För Engelska krävs inga kurser utöver särskild behörighet för tillträde till programmet.