Bilaga 2: Inriktningar

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Teknik, matematik och fysik (TMF)

Teknik, matematik och kemi (TMK)

Inriktning Teknik, Matematik och Kemi.