Årskurs 5

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Se inriktngar för mer information

Inriktningar

Följande kurs läses på Stockholms Universitet

UM8036 VFUIII

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LT201X Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå 15,0 hp

Inga studenter läser inriktningen från och med årskurs 3