Behörighet och urval

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2019-12-11
Godkänd: 2019-12-11

För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

  • Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, kemi 1, Matematik 3c). Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas