Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4A1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp
4B1112 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp
4F1219 Elektroteknik, allmän kurs 12,0 hp
4G1634 Tillverkningsteknik, grundkurs 9,0 hp
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
MF101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp
SF1907 Matematisk statistik, grundkurs 6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2C1111 Systemplanering 6,0 hp
2D1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
2D1522 Datorteknik och -kommunikation 6,0 hp
2E1212 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
3C1340 Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 6,0 hp
3C1395 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp
3D1112 Fiberteknologi 6,0 hp
3E1324 Polymera material - egenskaper och användning 6,0 hp
4A1601 Värmetransporter 6,0 hp
4A1603 Energiteknik 6,0 hp
4B1120 Signalanalys med tillämpningar inom ljud- och vibrationslära 7,5 hp
4C1096 Hållfasthetslära, påbyggnadskurs 6,0 hp
4E1102 Lättkonstruktioner och FEM, kurs I 7,5 hp
4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7 hp
4E1202 Flygteknik 9,0 hp
4E1300 Teknikutvecklingsprojekt 9,0 hp
4E1401 Marinteknik 7,5 hp
4F1241 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 9,0 hp
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0 hp
4F1244 Rörelsestyrning 6,0 hp
4F1530 Funktionsanalys och optimering i maskintekniken 7,5 hp
4F1541 CAD 3D-modellering och visualisering för PC 6,0 hp
4F1642 Modellering och programanvändning vid mekanisk konstruktion 6,0 hp
4G1134 Effektiv produktion 9,0 hp
4G1160 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs I 7,5 hp
4K1101 Styr- och reglerteknik 6,0 hp
4K1107 Elektronikproduktion I 6,0 hp
4K1132 Modulindelning av produkter 6,0 hp
4K1201 Datorstöd i konstruktion och tillverkning, grundkurs 7,5 hp
4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt 6,0 hp
4M1332 Materialens processteknologi 6,0 hp
4M1335 Materialens processteknologi, laborationskurs 7,5 hp
4M1336 Physics for Materials Processing 7,5 hp
4M1345 Powder Processing and Materials Forming 6,0 hp
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5 hp
5B1538 Tillförlitlighetsteori 9,0 hp
5B1722 Tillämpad optimeringslära 6,0 hp
5C1121 Analytisk mekanik 6,0 hp
5C1203 Strömningsmekanik, allmän kurs 6,0 hp
5C1211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7 hp
9E1131 Informationssökning 1,5 hp
9E1300 Teknisk engelska, lägre mellannivå 6,0 hp
9E1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0 hp
9E1320 Tyska, grundnivå 6,0 hp
9E1322 Tyska, fortsättningsnivå 6,0 hp
9E1325 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp
9E1330 Franska, grundnivå 6,0 hp
9E1332 Franska, fortsättningsnivå 6,0 hp
9E1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp
9E1342 Spanska, grundnivå 6,0 hp
9E1346 Spanska, fortsättningsnivå 6,0 hp
9E1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp
9E1350 Italienska, grundnivå 6,0 hp
9E1360 Svenska som kommunikation 6,0 hp
DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1 6,0 hp
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp
KE2170 Bränslecellen 6,0 hp
LI1011 Informationssökning 1,5 hp
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp
MF1019 Visualisering och kommunikation 6,0 hp
MF1027 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp
MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 hp
MG1012 Oförstörande provning 3,0 hp
MG1023 Styr- och reglerteknik 6,0 hp
MG2013 Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 hp
MG2023 Effektiv produktion 9,0 hp
MG2024 Produktionssystem och automatisering 6,0 hp
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 hp
MG2033 Kvalitet 6,0 hp
MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 hp
MJ1403 Energiteknik 6,0 hp
MJ1500 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 hp
SK2360 Lasermätteknik och optisk mätteknik 6,0 hp
SK2370 Synintryckens fysik 6,0 hp

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp
SD2500 Materialteknik - trä och cellulosa 7,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF1020 Fördjupningsarbete i polymera och cellulosabaserade material 15,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4F1241 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 9,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4D1075 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp
4F1541 CAD 3D-modellering och visualisering för PC 6,0 hp
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7 hp
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4E1201 Flygteknik, grundkurs 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5 hp
5C1121 Analytisk mekanik 6,0 hp
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
5C1203 Strömningsmekanik, allmän kurs 6,0 hp
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7 hp