Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2210 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,5 4,5
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Måste läsas på Energianvändningsspåret
6,0 hp
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Måste läsas på Energianvändningsspåret
6,0 hp
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Måste läsas på Kraftproduktionsspåret
6,0 hp
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Måste läsas på Kraftproduktionsspåret
6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2410 Energy Management 6,0 hp
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 hp
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 18 hp läsas, därav minst 12 hp ur samma grupp.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
6,0 hp
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon
Obligatorisk för inriktningen Spårfordon
9,0 hp 4,5 4,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2222 Fordonskomponenter
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
8,0 hp 8,0
SD2313 Spårfordons dynamik
Obligatorisk för inriktningen Spårfordon
8,0 hp 8,0
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
11,0 hp 5,5 5,5
SG2211 Fordonsaerodynamik
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs
En av AF2901 och AH2026 ska läsas.
7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
AF2901 Väg- och banteknik
En av AF2901 och AH2026 ska läsas.
7,5 hp 7,5
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 hp 4,0 5,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 hp 4,0 4,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar 3,0 hp 3,0

Minst 45 hp obligatoriska +villkorligt valfria kurser ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp 3,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp 3,0 3,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp 9,0

Inom vald profil måste minst tre kurser läsas, 18 hp.
Av de villkorligt valfria kurserna på D-nivå måste minst tre kurser, 18 hp, varav en kurs inim teknikområde väljas.,

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2000 Forskningsmetod 3,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling
Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion
6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet
Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management
6,0 hp
ME2026 Brand, Trends and Traditions
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 hp
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning
Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion
6,0 hp
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation
Profil Innovation
6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity
Profil Innovation
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management
6,0 hp 6,0
ME2037 Projektkommunikation
Profil: IT & Management
6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management 6,0 hp 6,0
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 hp 6,0

Utöver de obligatoriska kurserna ska kurser inom ett teknikområde om minst 15 hp läsas. 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1002 Automatiseringsteknik
för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik
6,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II
för kursblocket konstruktions- och materialteknik
6,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik
för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik
6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SD2185 Ultraljud 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SD2170 Energimetoder 6,0 hp 6,0

Av de villkorligt valfria kurserna måste SD2505+ SD2450 läsas eller SD2505+SD2432

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp