Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Biobaserade material och produkter (BBM)

Biomedicinsk teknik (BMT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1009 Neurovetenskap 7,5
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KF2210 Polymerkemi 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 4,5 4,5
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 7,5

Energiteknik (EGI)

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Fordonsteknik (FOT)


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
6,0
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon
Obligatorisk för inriktningen Spårfordon
9,0 4,5 4,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 6,0
SD2222 Fordonskomponenter
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
8,0 8,0
SD2313 Spårfordons dynamik
Obligatorisk för inriktningen Spårfordon
8,0 8,0
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
11,0 5,5 5,5
SG2211 Fordonsaerodynamik
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs
En av AF2901 och AH2026 ska läsas.
7,5 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
AF2901 Väg- och banteknik
En av AF2901 och AH2026 ska läsas.
7,5 7,5
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 4,0 5,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 6,0 3,0
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 4,0 4,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 6,0
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar 3,0 3,0

Hållfasthetslära (HLF)

Minst 45 hp obligatoriska +villkorligt valfria kurser ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 3,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 4,5 4,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 3,0 3,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 6,0
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 9,0

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Inom vald profil måste minst tre kurser läsas, 18 hp.
Av de villkorligt valfria kurserna på D-nivå måste minst tre kurser, 18 hp, varav en kurs inim teknikområde väljas.,

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2000 Forskningsmetod 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling
Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion
6,0
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet
Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management
6,0
ME2026 Brand, Trends and Traditions
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning
Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion
6,0
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation
Profil Innovation
6,0
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity
Profil Innovation
6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management
6,0 6,0
ME2037 Projektkommunikation
Profil: IT & Management
6,0 6,0
ME2038 IT Management 6,0 6,0
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 6,0
ME2039 Knowledge Management
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 6,0

Integrerad produktutveckling (IPU)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG1002 Automatiseringsteknik
för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik
6,0
MF2006 Innovativ konstruktion II
för kursblocket konstruktions- och materialteknik
6,0
MG1001 Tillverkningsteknik
för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik
6,0

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Lättkonstruktioner (LKR)

Av de villkorligt valfria kurserna måste SD2505+ SD2450 läsas eller SD2505+SD2432

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 3,0 3,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 3,0 4,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 6,0

Maskinkonstruktion (MKN)

Marina system (MSY)

Mekatronik (MTK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0