Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Biobaserade material och produkter (BBM)

Kurser (BBM)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
SD2515 Projekt - Biobaserade material och produkter 15,0 hp 4,0 3,0 4,0 4,0
SD2510 Experimentella metoder för biobaserade material 7,0 hp 7,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5

Biomedicinsk teknik (BMT)

Kurser (BMT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2210 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,5 4,5
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp 7,5

Energiteknik (EGI)

Kurser (EGI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Måste läsas på Energianvändningsspåret 6,0 hp
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik Måste läsas på Energianvändningsspåret 6,0 hp
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi Måste läsas på Kraftproduktionsspåret 6,0 hp
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs Måste läsas på Kraftproduktionsspåret 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2410 Energy Management 6,0 hp
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 hp
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Kurser (FMT)

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 18 hp läsas, därav minst 12 hp ur samma grupp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2017 Förbränningsmotorteknik, projektkurs 9,0 hp
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp 8,0
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 hp 4,0 5,0
MF1043 Mikrodatorer i produkter Grupp 2 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II Grupp 1 6,0 hp
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I Grupp 1 9,0 hp
MF2010 Komponentkonstruktion Grupp 1 6,0 hp
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II Grupp 3 6,0 hp
MF2025 Projektarbete inom mekatronik Grupp 3 6,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning Grupp 2 9,0 hp
MF2014 Fluida system och maskiner Grupp1 6,0 hp
MF2018 Tribologi Grupp 1 6,0 hp
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs Grupp 3 9,0 hp 6,0 3,0

Fordonsteknik (FOT)

Kurser (FOT)

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs Obligatorisk för inriktningen Vägfordon 6,0 hp
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon Obligatorisk för inriktningen Spårfordon 9,0 hp 4,5 4,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2222 Fordonskomponenter Obligatorisk för inriktningen Vägfordon 8,0 hp 8,0
SD2313 Spårfordons dynamik Obligatorisk för inriktningen Spårfordon 8,0 hp 8,0
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs Obligatorisk för inriktningen Vägfordon 11,0 hp 5,5 5,5
SG2211 Fordonsaerodynamik Obligatorisk för inriktningen Vägfordon 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 hp
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs En av AF2901 och AH2026 ska läsas. 7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
AF2901 Väg- och banteknik En av AF2901 och AH2026 ska läsas. 7,5 hp 7,5
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 hp 4,0 5,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 hp 4,0 4,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar 3,0 hp 3,0

Hållfasthetslära (HLF)

Kurser (HLF)

Minst 45 hp obligatoriska +villkorligt valfria kurser ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp 3,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp 3,0 3,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp 9,0

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Kurser (IEO)

Inom vald profil måste minst tre kurser läsas, 18 hp.
Av de villkorligt valfria kurserna på D-nivå måste minst tre kurser, 18 hp, varav en kurs inim teknikområde väljas.,

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2000 Forskningsmetod 3,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management 6,0 hp
ME2026 Brand, Trends and Traditions Villkorlig valdfri D-kurs 6,0 hp
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course Villkorlig valdfri D-kurs 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion 6,0 hp
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation Profil Innovation 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Profil Innovation 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management 6,0 hp 6,0
ME2037 Projektkommunikation Profil: IT & Management 6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management 6,0 hp 6,0
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects Villkorlig valdfri D-kurs 6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management Villkorlig valdfri D-kurs 6,0 hp 6,0

Industriell ekologi (ILE)

Kurser (ILE)

Utöver de obligatoriska kurserna ska kurser inom ett teknikområde om minst 15 hp läsas. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2621 Miljöskyddsteknik 7,5 hp
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 hp
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 hp
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp
MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Integrerad produktutveckling (IPU)

Kurser (IPU)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1002 Automatiseringsteknik för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik 6,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II för kursblocket konstruktions- och materialteknik 6,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik 6,0 hp

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Kurser (LJV)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SD2185 Ultraljud 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SD2170 Energimetoder 6,0 hp 6,0

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Av de villkorligt valfria kurserna måste SD2505+ SD2450 läsas eller SD2505+SD2432

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0

Maskinkonstruktion (MKN)

Kurser (MKN)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp 5,0 4,0

Marina system (MSY)

Kurser (MSY)

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 hp 5,0
SD2701 Marinteknik för dem som inte gjort examensarbete MSY 8,0 hp 8,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 hp 3,0

Mekatronik (MTK)

Kurser (MTK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp