Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2D1310 Programmeringsteknik 6,0
4D1026 Industriell ekonomi och organisation, grundkurs 6,0
4F1511 Teknisk kommunikation och modellering 6,0
5A1225 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5
5B1115 Matematik I 9,0
5B1116 Matematik II 9,0
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0
5C1103 Mekanik, baskurs 9,0

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2D1210 Numeriska metoder, grundkurs I 6,0
3C1330 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0
4C1095 Hållfasthetslära, grundkurs 12,0
4D1094 Arbetsvetenskap 3,0
4F1521 Maskinelement, grundkurs 12,0
4H1056 Konstruktionsmaterial 9,0
5B1210 Matematik IV 9,0
5C1112 Mekanik, fortsättningskurs 6,0

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4A1112 Tillämpad termodynamik 9,0
4B1112 Ljud- och vibrationslära 6,0
4F1219 Elektroteknik, allmän kurs 12,0
4G1634 Tillverkningsteknik, grundkurs 9,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2C1111 Systemplanering 6,0
2D1320 Tillämpad datalogi 6,0
2D1522 Datorteknik och -kommunikation 6,0
2E1212 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
3C1340 Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 6,0
3C1395 Teknik och hållbar utveckling 6,0
3D1112 Fiberteknologi 6,0
3E1324 Polymera material - egenskaper och användning 6,0
4A1601 Värmetransporter 6,0
4A1603 Energiteknik 6,0
4B1120 Signalanalys med tillämpningar inom ljud- och vibrationslära 7,5
4C1096 Hållfasthetslära, påbyggnadskurs 6,0
4E1102 Lättkonstruktioner och FEM, kurs I 7,5
4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7
4E1202 Flygteknik 9,0
4E1300 Teknikutvecklingsprojekt 9,0
4E1401 Marinteknik 7,5
4F1241 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 9,0
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0
4F1244 Rörelsestyrning 6,0
4F1530 Funktionsanalys och optimering i maskintekniken 7,5
4F1541 CAD 3D-modellering och visualisering för PC 6,0
4F1642 Modellering och programanvändning vid mekanisk konstruktion 6,0
4G1134 Effektiv produktion 9,0
4G1160 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs I 7,5
4K1101 Styr- och reglerteknik 6,0
4K1107 Elektronikproduktion I 6,0
4K1132 Modulindelning av produkter 6,0
4K1201 Datorstöd i konstruktion och tillverkning, grundkurs 7,5
4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt 6,0
4M1332 Materialens processteknologi 6,0
4M1335 Materialens processteknologi, laborationskurs 7,5
4M1336 Physics for Materials Processing 7,5
4M1345 Powder Processing and Materials Forming 6,0
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5
5B1538 Tillförlitlighetsteori 9,0
5B1722 Tillämpad optimeringslära 6,0
5C1121 Analytisk mekanik 6,0
5C1203 Strömningsmekanik, allmän kurs 6,0
5C1211 Fordonsaerodynamik 6,0
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7
9E1131 Informationssökning 1,5
9E1300 Teknisk engelska, lägre mellannivå 6,0
9E1301 Teknisk engelska, mellannivå 9,0
9E1320 Tyska, grundnivå 6,0
9E1322 Tyska, fortsättningsnivå 6,0
9E1325 Teknisk tyska, mellannivå 9,0
9E1330 Franska, grundnivå 6,0
9E1332 Franska, fortsättningsnivå 6,0
9E1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0
9E1342 Spanska, grundnivå 6,0
9E1346 Spanska, fortsättningsnivå 6,0
9E1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0
9E1350 Italienska, grundnivå 6,0
9E1360 Svenska som kommunikation 6,0
DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1 6,0 Grundnivå
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 Grundnivå
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 Grundnivå
KE2170 Bränslecellen 6,0 Avancerad nivå
LI1011 Informationssökning 1,5 Grundnivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 Avancerad nivå
MF1019 Visualisering och kommunikation 6,0 Grundnivå
MF1027 Mikrodatorer i produkter 9,0 Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 Grundnivå
MG1012 Oförstörande provning 3,0 Grundnivå
MG1023 Styr- och reglerteknik 6,0 Grundnivå
MG2013 Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 6,0 Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 Avancerad nivå
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 Avancerad nivå
MG2023 Effektiv produktion 9,0 Avancerad nivå
MG2024 Produktionssystem och automatisering 6,0 Avancerad nivå
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 Avancerad nivå
MG2033 Kvalitet 6,0 Avancerad nivå
MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 Avancerad nivå
MJ1403 Energiteknik 6,0 Grundnivå
MJ1500 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 Grundnivå
MJ273X Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
SK2360 Lasermätteknik och optisk mätteknik 6,0 Avancerad nivå
SK2370 Synintryckens fysik 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
MF101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 Grundnivå
SF1907 Matematisk statistik, grundkurs 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Biobaserade material och produkter (BBM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SD2500 Materialteknik - trä och cellulosa 7,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KF1020 Fördjupningsarbete i polymera och cellulosabaserade material 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (36,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 Avancerad nivå
SD2510 Experimentella metoder för biobaserade material 7,0 Avancerad nivå
SD2515 Projekt - Biobaserade material och produkter 15,0 Avancerad nivå
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 5

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
7E1200 Cell- och molekylärbiologi 15,0
7E1201 Neurovetenskap 7,5
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HL1009 Neurovetenskap 7,5 Grundnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 Grundnivå
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
KF2210 Polymerkemi 7,5 Avancerad nivå
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 5

Energiteknik (EGI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,7 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4A1601 Värmetransporter 6,0
4A1603 Energiteknik 6,0
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2410 Energy Management 6,0 Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 Avancerad nivå
MJ2420 Förbränningslära 6,0 Avancerad nivå
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken 6,0 Avancerad nivå
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 Avancerad nivå
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Måste läsas på Kraftproduktionsspåret
6,0 Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Måste läsas på Energianvändningsspåret
6,0 Avancerad nivå
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Måste läsas på Energianvändningsspåret
6,0 Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Måste läsas på Kraftproduktionsspåret
6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4F1241 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 9,0

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (41,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1043 Mikrodatorer i produkter
Grupp 2
9,0 Grundnivå
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 Avancerad nivå
MF2017 Förbränningsmotorteknik, projektkurs 9,0 Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II
Grupp 1
6,0 Grundnivå
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I
Grupp 1
9,0 Grundnivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
Grupp 2
9,0 Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion
Grupp 1
6,0 Avancerad nivå
MF2014 Fluida system och maskiner
Grupp1
6,0 Avancerad nivå
MF2018 Tribologi
Grupp 1
6,0 Avancerad nivå
MF2025 Projektarbete inom mekatronik
Grupp 3
6,0 Avancerad nivå
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II
Grupp 3
6,0 Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs
Grupp 3
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 18 hp läsas, därav minst 12 hp ur samma grupp.

Årskurs 5

Fordonsteknik (FOT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2E1212 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
4B1120 Signalanalys med tillämpningar inom ljud- och vibrationslära 7,5
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
6,0 Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
8,0 Avancerad nivå
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
11,0 Avancerad nivå
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon
Obligatorisk för inriktningen Spårfordon
9,0 Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik
Obligatorisk för inriktningen Spårfordon
8,0 Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik
Obligatorisk för inriktningen Vägfordon
6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AF2901 Väg- och banteknik
En av AF2901 och AH2026 ska läsas.
7,5 Avancerad nivå
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs
En av AF2901 och AH2026 ska läsas.
7,5 Avancerad nivå
EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 Avancerad nivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem 7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 Avancerad nivå
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 Grundnivå
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 Avancerad nivå
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 Avancerad nivå
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar 3,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Hållfasthetslära (HLF)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4C1096 Hållfasthetslära, påbyggnadskurs 6,0
4C1117 Tillämpad hållfasthetslära 6,0
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 Avancerad nivå
SE2121 Biomekanik 9,0 Avancerad nivå
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 Avancerad nivå
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 Avancerad nivå
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 45 hp obligatoriska +villkorligt valfria kurser ska läsas.

Årskurs 5

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4D1028 Industriell ekonomi och organisation, fortsättningskurs 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME1007 Strategisk ledning 6,0 Grundnivå
ME2044 Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4D1032 Produktion 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4D1060 Industriell utveckling 6,0
4D1075 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0
4K1101 Styr- och reglerteknik 6,0
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (3,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2000 Forskningsmetod 3,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning
Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion
6,0 Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling
Profilerna: a) Innovation, b) Projekt & Produktion
6,0 Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management
6,0 Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet
Profilerna: a) Project & produktion, b) IT & Management
6,0 Avancerad nivå
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 Avancerad nivå
ME2026 Brand, Trends and Traditions
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 Avancerad nivå
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation
Profil Innovation
6,0 Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity
Profil Innovation
6,0 Avancerad nivå
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 Avancerad nivå
ME2037 Projektkommunikation
Profil: IT & Management
6,0 Avancerad nivå
ME2038 IT Management 6,0 Avancerad nivå
ME2039 Knowledge Management
Villkorlig valdfri D-kurs
6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Inom vald profil måste minst tre kurser läsas, 18 hp.
Av de villkorligt valfria kurserna på D-nivå måste minst tre kurser, 18 hp, varav en kurs inim teknikområde väljas.,

Årskurs 5

Industriell ekologi (ILE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
MJ1502 Ingenjören och hållbar utveckling 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 Avancerad nivå
MJ2621 Miljöskyddsteknik 7,5 Avancerad nivå
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 Avancerad nivå
MJ2663 Miljömanagement 6,0 Avancerad nivå
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 Avancerad nivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 Avancerad nivå
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 Avancerad nivå
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 Avancerad nivå
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 Avancerad nivå
MJ2670 Riskmanagement 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver de obligatoriska kurserna ska kurser inom ett teknikområde om minst 15 hp läsas. 

Årskurs 5

Industriell produktion (INP)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4D1032 Produktion 6,0
4G1160 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs I 7,5
4G1161 Kvalitet 9,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
3C1340 Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 6,0
4G1632 Materialens processteknologi II 6,0
4G1635 Materialens processteknologi II, laborationskurs 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG2027 Industriell produktion - projektkurs 6,0 Avancerad nivå
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 Avancerad nivå
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 Avancerad nivå
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 Avancerad nivå
MG2026 Integration av industriella IT-system 6,0 Avancerad nivå
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II 6,0 Avancerad nivå
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 6,0 Avancerad nivå
MG2033 Kvalitet 6,0 Avancerad nivå
MG2034 Informationsmodellering och IT-strategier 6,0 Avancerad nivå
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Tre av de vilkorligt valbara kurserna ska läsas

Årskurs 5

Industriell produktion (INPE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MG2200 European Business Culture 7,5 Avancerad nivå
MG2201 Design and Process Modelling 7,5 Avancerad nivå
MG2202 Kvalitet 9,0 Avancerad nivå
MG2203 Process Control and Management 9,0 Avancerad nivå
MG2204 Manufacturing Technology and Planning 9,0 Avancerad nivå
MG2205 Operations Management 9,0 Avancerad nivå
MG2206 Design and Information Management 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Integrerad produktutveckling (IPU)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4D1075 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0
4F1541 CAD 3D-modellering och visualisering för PC 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF111X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II
för kursblocket konstruktions- och materialteknik
6,0 Avancerad nivå
MG1001 Tillverkningsteknik
för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik
6,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik
för kursblocket Produktions- och tillverkningsteknik
6,0 Grundnivå

Årskurs 5

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (48,7 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4B1120 Signalanalys med tillämpningar inom ljud- och vibrationslära 7,5
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (23,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 Avancerad nivå
SD2170 Energimetoder 6,0 Avancerad nivå
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 Avancerad nivå
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 Avancerad nivå
SD2185 Ultraljud 6,0 Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (36,7 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4E1201 Flygteknik, grundkurs 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 Avancerad nivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 Avancerad nivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 Avancerad nivå
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna måste SD2505+ SD2450 läsas eller SD2505+SD2432

Årskurs 5

Mekanik (MEK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (34,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
5B1304 Matematik, påbyggnadskurs 7,5
5C1121 Analytisk mekanik 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
5C1203 Strömningsmekanik, allmän kurs 6,0
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (14,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SG2122 Kontinuummekanik 6,0 Avancerad nivå
SG2123 Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
SG2125 Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs 3,0 Avancerad nivå
SG2126 Non-linear Oscillations and Dynamical Systems in Mechanics 7,5 Avancerad nivå
SG2151 Modern flerkroppsdynamik 8,0 Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 Avancerad nivå
SG2218 Turbulens 7,5 Avancerad nivå
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 Avancerad nivå
SG2850 Finita elementmetoder 7,5 Avancerad nivå
SG2860 Modellering i FEM 8,0 Avancerad nivå
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Av dessa villkorligt valfria kurser ska minst 15 hp väljas, varav minst 10 hp på D-nivå.

Årskurs 5

Maskinkonstruktion (MKN)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4C1096 Hållfasthetslära, påbyggnadskurs 6,0
4F1530 Funktionsanalys och optimering i maskintekniken 7,5
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF2018 Tribologi 6,0 Avancerad nivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå
SE1128 Hållfasthetslära för konstruktion 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4C1112 Elasticitetsteori 6,0
4F1241 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 9,0
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0
4F1343 Fluida system och maskiner 6,0
4F1642 Modellering och programanvändning vid mekanisk konstruktion 6,0
4K1201 Datorstöd i konstruktion och tillverkning, grundkurs 7,5
5C1121 Analytisk mekanik 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF101X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 Avancerad nivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 Avancerad nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 Avancerad nivå
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 Avancerad nivå
MF2024 Robust konstruktion 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Marina system (MSY)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (44,9 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4E1103 Lättkonstruktioner och FEM, kurs II 9,7
4E1401 Marinteknik 7,5
5C1921 Teknisk strömningslära 6,7
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (49,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 Avancerad nivå
SD2701 Marinteknik
för dem som inte gjort examensarbete MSY
8,0 Avancerad nivå
SD2702 Marindesign 20,0 Avancerad nivå
SD2703 Marin dynamik 8,0 Avancerad nivå
SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2010 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Årskurs 5

Mekatronik (MTK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (49,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2D1320 Tillämpad datalogi 6,0
2E1212 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
4F1530 Funktionsanalys och optimering i maskintekniken 7,5
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4F1241 Mikrodatorteknik, givare och ställdon 9,0
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF106X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 5

Materialvetenskap (MVE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
4H1059 Materiallära, fortsättningskurs 9,0
4H1202 Mekanisk metallografi I 9,0
4H1204 Materialvetenskapens experimentella metoder 7,5
4H1504 Framställning av keramiska material 6,0

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
KD2260 Korrosion och ytskydd, allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
KD2270 Biomaterial 6,0 Avancerad nivå
MH2000 Experimentella metoder 6,0 Avancerad nivå
MH2100 Pulvermetallurgi 6,0 Avancerad nivå
MH2103 Högpresterande stål och andra legeringar 6,0 Avancerad nivå
MH2200 Tillämpad termodynamik och diffusionskinetik 6,0 Avancerad nivå
MH2352 Moderna materials fysik och kemi 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
IM2601 Fasta tillståndets fysik 6,0 Avancerad nivå
MH2150 Mekaniska egenskaper, fortsättningskurs 6,0 Avancerad nivå
MH2201 Avancerad materialdesign 6,0 Avancerad nivå
MH2300 Funktionella material 6,0 Avancerad nivå
MH2302 Materialoptimering 6,0 Avancerad nivå
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 Avancerad nivå
MH2504 Industriella metallurgiska processer 6,0 Avancerad nivå
MH2550 Mikromodellering 6,0 Avancerad nivå
MH2551 Reaktionskinetik 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MH2500 Energi- och miljöfrågor inom processindustrin 6,0 Avancerad nivå

Årskurs 5