Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Biobaserade material och produkter (BBM)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Energiteknik (EGI)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 18 hp läsas, därav minst 12 hp ur samma grupp.

Fordonsteknik (FOT)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Hållfasthetslära (HLF)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 45 hp obligatoriska +villkorligt valfria kurser ska läsas.

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom vald profil måste minst tre kurser läsas, 18 hp.
Av de villkorligt valfria kurserna på D-nivå måste minst tre kurser, 18 hp, varav en kurs inim teknikområde väljas.,

Industriell ekologi (ILE)

Årskurs 3

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Utöver de obligatoriska kurserna ska kurser inom ett teknikområde om minst 15 hp läsas. 

Industriell produktion (INP)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Tre av de vilkorligt valbara kurserna ska läsas

Industriell produktion (INPE)

Årskurs 3

Årskurs 4

Integrerad produktutveckling (IPU)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna måste SD2505+ SD2450 läsas eller SD2505+SD2432

Mekanik (MEK)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av dessa villkorligt valfria kurser ska minst 15 hp väljas, varav minst 10 hp på D-nivå.

Maskinkonstruktion (MKN)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Årskurs 4

Marina system (MSY)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Mekatronik (MTK)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Materialvetenskap (MVE)

Årskurs 3

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser