Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Biobaserade material och produkter (BBM)

Villkorligt valfria kurser

Biomedicinsk teknik (BMT)

Valfria kurser

Energiteknik (EGI)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna ska minst 18 hp läsas, därav minst 12 hp ur samma grupp.

Fordonsteknik (FOT)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Hållfasthetslära (HLF)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 45 hp obligatoriska +villkorligt valfria kurser ska läsas.

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom vald profil måste minst tre kurser läsas, 18 hp.
Av de villkorligt valfria kurserna på D-nivå måste minst tre kurser, 18 hp, varav en kurs inim teknikområde väljas.,

Industriell ekologi (ILE)

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Utöver de obligatoriska kurserna ska kurser inom ett teknikområde om minst 15 hp läsas. 

Industriell produktion (INP)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Tre av de vilkorligt valbara kurserna ska läsas

Industriell produktion (INPE)

Integrerad produktutveckling (IPU)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Lättkonstruktioner (LKR)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkorligt valfria kurserna måste SD2505+ SD2450 läsas eller SD2505+SD2432

Mekanik (MEK)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av dessa villkorligt valfria kurser ska minst 15 hp väljas, varav minst 10 hp på D-nivå.

Maskinkonstruktion (MKN)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Marina system (MSY)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Mekatronik (MTK)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Materialvetenskap (MVE)

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser