Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2005

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2210 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KF2270 Struktur och egenskaper hos organiska material 9,0 hp 9,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,5 4,5
KF2280 Biofibrernas struktur och funktion 7,5 hp 7,5
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp 7,5
KD2270 Biomaterial 6,0 hp 6,0

Av de villkortligt valfria kurserna så måste 18 hp väljas, därav minst 12 hp ur samma group

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs
inriktn Vägfordon
6,0 hp
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon 9,0 hp 4,5 4,5
SD2222 Fordonskomponenter
inriktn Vägfordon
8,0 hp 8,0
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs
platsbegränsad
9,0 hp 4,0 5,0
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp 8,0
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs
inriktn Vägfordon
11,0 hp 5,5 5,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp
EJ2400 Elektrisk traktion
minst en av dessa ska läsas av inr Spår
6,0 hp
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
platsbegränsad kurs
7,5 hp
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs
minst en av dessa ska läsas av inr Spår
7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
AF2901 Väg- och banteknik
minst en av dessa skaq läsas av inr Spår
7,5 hp 7,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs
platsbegränsad
8,0 hp 4,0 4,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar
platsbegränsad
3,0 hp 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp 3,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp 3,0 3,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2028 Industriell design, högre kurs 30,0 hp
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2000 Forskningsmetod 3,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling
inom Innovation eller Projekt och Produktion
6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet
inom Projekt & Produktion eller IT & Management
6,0 hp
ME2026 Brand, Trends and Traditions
Minst 3 kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområde skall väljas
6,0 hp
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
minst tre kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområde skalloväljas
6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning
inom Innovation eller Projekt & Styrning
6,0 hp
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation
inom Innovation
6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity
inom Innovation
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
inom Projekt och Produktion eller IT & Management
6,0 hp 6,0
ME2037 Projektkommunikation
IT & Management
6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management
inom IT & Management
6,0 hp 6,0
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects
minst tre kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområdet skall väljas
6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management
minst tre kurser (18hp) varav en kurs inom teknikområde skall väljas
6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2027 Industriell produktion - projektkurs
svenskspråkig variant
6,0 hp
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning
svenskspråkig variant
6,0 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning
svenskspråkig variant
6,0 hp
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer
svenskspråkigt variant
6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
MG2026 Integration av industriella IT-system
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
MG2033 Kvalitet
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
MG2034 Informationsmodellering och IT-strategier
tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas
6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
inom ledarskapskuser, industriell utveckling
6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik
inom Produktions och tillverkningsteknik
6,0 hp
MF2022 Projektarbete i miljöanpassad konstruktion
inom Konstruktions- och materialteknik
6,0 hp
MF2025 Projektarbete inom mekatronik
inom Konstruktions- och materialteknik
6,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II
inom Konstruktions- och materialteknik
6,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik
inom Produktions och tillverkningsteknik
6,0 hp
ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system
inom ledarskapskuser, industriell utveckli
6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring
inom ledarskapskuser, industriell utveckli
6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SD2185 Ultraljud 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SD2170 Energimetoder 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
SD2432 Lättviktsdesign
platsbegränsad
20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG2122 Kontinuummekanik
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
6,0 hp 6,0
SG2850 Finita elementmetoder 7,5 hp 7,5
SG2123 Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
6,0 hp 6,0
SG2151 Modern flerkroppsdynamik
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
8,0 hp 8,0
SG2215 Kompressibel strömning
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp 7,0
SG2125 Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
3,0 hp 3,0
SG2126 Non-linear Oscillations and Dynamical Systems in Mechanics
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
7,5 hp 7,5
SG2218 Turbulens
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
7,5 hp 3,8 3,7
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 3,7 3,8
SG2211 Fordonsaerodynamik
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
6,0 hp 6,0
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar
minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå
3,0 hp 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 hp 5,0
SD2701 Marinteknik
för teknologer som inte gjort fördjupningsarbete i marina system
8,0 hp 8,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 hp 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp