Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Biomedicinsk teknik (BMT)

Kurser (BMT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KF2210 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KF2270 Struktur och egenskaper hos organiska material 9,0 hp 9,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,5 4,5
KF2280 Biofibrernas struktur och funktion 7,5 hp 7,5
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp 7,5
KD2270 Biomaterial 6,0 hp 6,0

Energiteknik (EGI)

Kurser (EGI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs Inriktning Kraftproduktion 6,0 hp
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Inriktning Energianvändning 6,0 hp
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik Inriktning Energianvändning 6,0 hp
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi Inriktning Kraftproduktion 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2410 Energy Management 6,0 hp
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 hp
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Kurser (FMT)

Av de villkortligt valfria kurserna så måste 18 hp väljas, därav minst 12 hp ur samma group

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2017 Förbränningsmotorteknik, projektkurs 9,0 hp
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp 8,0
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 hp 4,0 5,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II grupp 1 6,0 hp
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I grupp 1 9,0 hp
MF2010 Komponentkonstruktion grupp 1 6,0 hp
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II grupp 3 6,0 hp
MF2025 Projektarbete inom mekatronik grupp 3 6,0 hp
MF1043 Mikrodatorer i produkter grupp 2 9,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning grupp 2 9,0 hp
MF2014 Fluida system och maskiner grupp 1 6,0 hp
MF2018 Tribologi grupp 1 6,0 hp
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs grupp 3 9,0 hp 6,0 3,0

Fordonsteknik (FOT)

Kurser (FOT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs inriktn Vägfordon 6,0 hp
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon 9,0 hp 4,5 4,5
SD2222 Fordonskomponenter inriktn Vägfordon 8,0 hp 8,0
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs platsbegränsad 9,0 hp 4,0 5,0
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp 8,0
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs inriktn Vägfordon 11,0 hp 5,5 5,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp
EJ2400 Elektrisk traktion minst en av dessa ska läsas av inr Spår 6,0 hp
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem platsbegränsad kurs 7,5 hp
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs minst en av dessa ska läsas av inr Spår 7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
AF2901 Väg- och banteknik minst en av dessa skaq läsas av inr Spår 7,5 hp 7,5
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs platsbegränsad 8,0 hp 4,0 4,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar platsbegränsad 3,0 hp 3,0

Hållfasthetslära (HLF)

Kurser (HLF)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp 3,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp 3,0 3,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp 9,0

Industriell design (IDE)

Kurser (IDE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2028 Industriell design, högre kurs 30,0 hp
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Kurser (IEO)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2000 Forskningsmetod 3,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling inom Innovation eller Projekt och Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet inom Projekt & Produktion eller IT & Management 6,0 hp
ME2026 Brand, Trends and Traditions Minst 3 kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområde skall väljas 6,0 hp
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course minst tre kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområde skalloväljas 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning inom Innovation eller Projekt & Styrning 6,0 hp
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation inom Innovation 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity inom Innovation 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt inom Projekt och Produktion eller IT & Management 6,0 hp 6,0
ME2037 Projektkommunikation IT & Management 6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management inom IT & Management 6,0 hp 6,0
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects minst tre kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområdet skall väljas 6,0 hp 6,0
ME2039 Knowledge Management minst tre kurser (18hp) varav en kurs inom teknikområde skall väljas 6,0 hp 6,0

Industriell ekologi (ILE)

Kurser (ILE)

Tillkommer minst 15hp på D-nivå inom ett teknikområde

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2621 Miljöskyddsteknik 7,5 hp
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 hp 6,0
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 hp
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 hp
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp
MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Industriell produktion (INP)

Kurser (INP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2027 Industriell produktion - projektkurs svenskspråkig variant 6,0 hp
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning svenskspråkig variant 6,0 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning svenskspråkig variant 6,0 hp
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer svenskspråkigt variant 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2020 Modulindelning av produkter tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp
MG2026 Integration av industriella IT-system tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp
MG2033 Kvalitet tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp
MG2034 Informationsmodellering och IT-strategier tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp

Integrerad produktutveckling (IPU)

Kurser (IPU)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course inom ledarskapskuser, industriell utveckling 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik inom Produktions och tillverkningsteknik 6,0 hp
MF2022 Projektarbete i miljöanpassad konstruktion inom Konstruktions- och materialteknik 6,0 hp
MF2025 Projektarbete inom mekatronik inom Konstruktions- och materialteknik 6,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II inom Konstruktions- och materialteknik 6,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik inom Produktions och tillverkningsteknik 6,0 hp
ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system inom ledarskapskuser, industriell utveckli 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring inom ledarskapskuser, industriell utveckli 6,0 hp 6,0

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Kurser (LJV)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp 6,0 2,0
SD2185 Ultraljud 6,0 hp 6,0
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp 6,0
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp 9,0
SD2170 Energimetoder 6,0 hp 6,0

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
SD2432 Lättviktsdesign platsbegränsad 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0

Mekanik (MEK)

Kurser (MEK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG2122 Kontinuummekanik minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 6,0 hp 6,0
SG2850 Finita elementmetoder 7,5 hp 7,5
SG2123 Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 6,0 hp 6,0
SG2151 Modern flerkroppsdynamik minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 8,0 hp 8,0
SG2215 Kompressibel strömning minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp 7,5
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp 8,0
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp 7,0
SG2125 Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 3,0 hp 3,0
SG2126 Non-linear Oscillations and Dynamical Systems in Mechanics minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp 7,5
SG2218 Turbulens minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp 3,8 3,7
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 3,7 3,8
SG2211 Fordonsaerodynamik minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 6,0 hp 6,0
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 3,0 hp 3,0

Maskinkonstruktion (MKN)

Kurser (MKN)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp 5,0 4,0

Marina system (MSY)

Kurser (MSY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 hp 5,0
SD2701 Marinteknik för teknologer som inte gjort fördjupningsarbete i marina system 8,0 hp 8,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 hp 3,0

Mekatronik (MTK)

Kurser (MTK)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp