Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2005

Biomedicinsk teknik (BMT)

Energiteknik (EGI)

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Fordonsteknik (FOT)

Hållfasthetslära (HLF)

Industriell design (IDE)

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Industriell ekologi (ILE)

Industriell produktion (INP)

Industriell produktion (INPE)

Integrerad produktutveckling (IPU)

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Lättkonstruktioner (LKR)

Mekanik (MEK)

Maskinkonstruktion (MKN)

Marina system (MSY)

Mekatronik (MTK)