Gemensamma kurser

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp Grundnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 hp Grundnivå
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
KD2270 Biomaterial 6,0 hp Avancerad nivå
KF2210 Polymerkemi 7,5 hp Avancerad nivå
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp Avancerad nivå
KF2270 Struktur och egenskaper hos organiska material 9,0 hp Avancerad nivå
KF2280 Biofibrernas struktur och funktion 7,5 hp Avancerad nivå

Energiteknik (EGI)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2410 Energy Management 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs Inriktning Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Inriktning Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik Inriktning Energianvändning 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi Inriktning Kraftproduktion 6,0 hp Avancerad nivå

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 hp Avancerad nivå
MF2017 Förbränningsmotorteknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II grupp 1 6,0 hp Grundnivå
MF1026 Modellbaserad produktutveckling I grupp 1 9,0 hp Grundnivå
MF1043 Mikrodatorer i produkter grupp 2 9,0 hp Grundnivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning grupp 2 9,0 hp Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion grupp 1 6,0 hp Avancerad nivå
MF2014 Fluida system och maskiner grupp 1 6,0 hp Avancerad nivå
MF2018 Tribologi grupp 1 6,0 hp Avancerad nivå
MF2025 Projektarbete inom mekatronik grupp 3 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II grupp 3 6,0 hp Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs grupp 3 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Av de villkortligt valfria kurserna så måste 18 hp väljas, därav minst 12 hp ur samma group

Fordonsteknik (FOT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2015 Förbränningsmotorteknik, allmän kurs inriktn Vägfordon 6,0 hp Avancerad nivå
MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs platsbegränsad 9,0 hp Avancerad nivå
SD2222 Fordonskomponenter inriktn Vägfordon 8,0 hp Avancerad nivå
SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs inriktn Vägfordon 11,0 hp Avancerad nivå
SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon 9,0 hp Avancerad nivå
SD2313 Spårfordons dynamik 8,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF2901 Väg- och banteknik minst en av dessa skaq läsas av inr Spår 7,5 hp Avancerad nivå
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs minst en av dessa ska läsas av inr Spår 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2400 Elektrisk traktion minst en av dessa ska läsas av inr Spår 6,0 hp Avancerad nivå
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem platsbegränsad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp Avancerad nivå
MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp Grundnivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp Avancerad nivå
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs platsbegränsad 8,0 hp Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2625 Fordonsaerodynamiska beräkningar platsbegränsad 3,0 hp Avancerad nivå

Hållfasthetslära (HLF)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp Avancerad nivå
SE2121 Biomekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp Avancerad nivå
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp Avancerad nivå
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp Avancerad nivå

Industriell design (IDE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MF1019 Visualisering och kommunikation 6,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF1029 Designteori 6,0 hp Grundnivå
MF1031 Visualiseringsmetodik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF116X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp Avancerad nivå
MF2028 Industriell design, högre kurs 30,0 hp Avancerad nivå

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp Grundnivå
ME2044 Human Resource Management 6,0 hp Avancerad nivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (3,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2000 Forskningsmetod 3,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning inom Innovation eller Projekt & Styrning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling inom Innovation eller Projekt och Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt inom Projekt och Produktion eller IT & Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet inom Projekt & Produktion eller IT & Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects minst tre kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområdet skall väljas 6,0 hp Avancerad nivå
ME2026 Brand, Trends and Traditions Minst 3 kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområde skall väljas 6,0 hp Avancerad nivå
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation inom Innovation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity inom Innovation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course minst tre kurser (18 hp) varav en kurs inom teknikområde skalloväljas 6,0 hp Avancerad nivå
ME2037 Projektkommunikation IT & Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2038 IT Management inom IT & Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2039 Knowledge Management minst tre kurser (18hp) varav en kurs inom teknikområde skall väljas 6,0 hp Avancerad nivå

Industriell ekologi (ILE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
MJ1502 Ingenjören och hållbar utveckling 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2621 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2663 Miljömanagement 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2630 Avfallshantering, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2653 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2664 Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2670 Riskmanagement 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Tillkommer minst 15hp på D-nivå inom ett teknikområde

Industriell produktion (INP)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2027 Industriell produktion - projektkurs svenskspråkig variant 6,0 hp Avancerad nivå
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning svenskspråkig variant 6,0 hp Avancerad nivå
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning svenskspråkig variant 6,0 hp Avancerad nivå
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer svenskspråkigt variant 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2020 Modulindelning av produkter tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå
MG2026 Integration av industriella IT-system tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå
MG2031 Tillverkningsteknik, fortsättningskurs II tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå
MG2033 Kvalitet tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå
MG2034 Informationsmodellering och IT-strategier tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå
MG2035 PDM/PLM - Product Data Management/Product Lifecycle Management tre av de villkorligt valfria kurserna skall läsas 6,0 hp Avancerad nivå

Industriell produktion (INPE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2200 European Business Culture 7,5 hp Avancerad nivå
MG2201 Design and Process Modelling 7,5 hp Avancerad nivå
MG2202 Kvalitet 9,0 hp Avancerad nivå
MG2203 Process Control and Management 9,0 hp Avancerad nivå
MG2204 Manufacturing Technology and Planning 9,0 hp Avancerad nivå
MG2205 Operations Management 9,0 hp Avancerad nivå
MG2206 Design and Information Management 9,0 hp Avancerad nivå

Integrerad produktutveckling (IPU)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course inom ledarskapskuser, industriell utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring inom ledarskapskuser, industriell utveckli 6,0 hp Avancerad nivå
ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system inom ledarskapskuser, industriell utveckli 6,0 hp Avancerad nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II inom Konstruktions- och materialteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MF2022 Projektarbete i miljöanpassad konstruktion inom Konstruktions- och materialteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MF2025 Projektarbete inom mekatronik inom Konstruktions- och materialteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MG1001 Tillverkningsteknik inom Produktions och tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik inom Produktions och tillverkningsteknik 6,0 hp Grundnivå

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (23,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2140 Strukturakustik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SD2155 Strömningsakustik 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2165 Akustiska mätningar 8,0 hp Avancerad nivå
SD2170 Energimetoder 6,0 hp Avancerad nivå
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 hp Avancerad nivå
SD2180 Ickelinjär akustik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2185 Ultraljud 6,0 hp Avancerad nivå
SD2190 Fordonsakustik och vibrationer 6,0 hp Avancerad nivå

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (32,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2432 Lättviktsdesign platsbegränsad 20,0 hp Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp Avancerad nivå

Mekanik (MEK)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (14,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp Avancerad nivå
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SG2122 Kontinuummekanik minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 6,0 hp Avancerad nivå
SG2123 Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 6,0 hp Avancerad nivå
SG2125 Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 3,0 hp Avancerad nivå
SG2126 Non-linear Oscillations and Dynamical Systems in Mechanics minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp Avancerad nivå
SG2151 Modern flerkroppsdynamik minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 8,0 hp Avancerad nivå
SG2211 Fordonsaerodynamik minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 6,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp Avancerad nivå
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 3,0 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp Avancerad nivå
SG2218 Turbulens minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna, varav 15 hp på D-Nivå 7,5 hp Avancerad nivå
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp Avancerad nivå
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp Avancerad nivå
SG2850 Finita elementmetoder 7,5 hp Avancerad nivå
SG2860 Modellering i FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp Avancerad nivå

Maskinkonstruktion (MKN)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MF2018 Tribologi 6,0 hp Avancerad nivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå
SE1128 Hållfasthetslära för konstruktion 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 hp Avancerad nivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp Avancerad nivå
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp Avancerad nivå

Marina system (MSY)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (49,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2701 Marinteknik för teknologer som inte gjort fördjupningsarbete i marina system 8,0 hp Avancerad nivå
SD2702 Marindesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 hp Avancerad nivå

Mekatronik (MTK)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp Grundnivå
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF107X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp Avancerad nivå
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp Avancerad nivå