Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2005

Gemensamma kurser

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Energiteknik (EGI)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Årskurs 3

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Av de villkortligt valfria kurserna så måste 18 hp väljas, därav minst 12 hp ur samma group

Fordonsteknik (FOT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Hållfasthetslära (HLF)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Industriell design (IDE)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Industriell ekologi (ILE)

Årskurs 3

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Tillkommer minst 15hp på D-nivå inom ett teknikområde

Industriell produktion (INP)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Industriell produktion (INPE)

Årskurs 3

Årskurs 4

Integrerad produktutveckling (IPU)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Mekanik (MEK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Maskinkonstruktion (MKN)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Årskurs 4

Marina system (MSY)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Mekatronik (MTK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4