Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2006

Gemensamma kurser

Kompletterande information

Dessa är de gemensamma obligatoriska kurserna för P3

Biomedicinsk teknik (BMT)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett av examensarbeterna för kandidatexamen skall väljas.

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Energiteknik (EGI)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En av profilerna Kraftproduktion och Energianvändning ska läsas.

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 18 hp villkorligt valbara kurser måste läsas varav minst 12 hp ur samma grupp.

Fordonsteknik (FOT)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst två av de villkorligt valbara kurserna ska läsas

Hållfasthetslära (HLF)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Industriell design (IDE)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst tre kurser ur en profil måste läsas.

Minst tre kurser (18hp) på D-nivå måste läsas, varav en inom ett teknikområde måste läsas.

Industriell ekologi (ILE)

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas. Se andra fördjupningar.

Rekommenderade kurser

Industriell produktion (INP)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Tre av de villkorligt valbara kurserna ska läsas

Industriell produktion (INPE)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Industriell produktion (INPS)

Integrerad produktutveckling (IPU)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Rekommenderade kurser

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas

Rekommenderade kurser

Lättkonstruktioner (LKR)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbte måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

SD2505 + SD2450 eller SD2432 ska läsas.

Mekanik (MEK)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp villkorligt valbara kurser måste läsas, varav minst 10 hp på D-nivå.

Maskinkonstruktion (MKN)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Kompletterande information

SE1025 och SE1128 måste läsas i årskurs 3 eller 4!

Marina system (MSY)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Mekatronik (MTK)

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.