Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2006

Gemensamma kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Kompletterande information

Dessa är de gemensamma obligatoriska kurserna för P3

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett av examensarbeterna för kandidatexamen skall väljas.

Årskurs 4

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Energiteknik (EGI)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En av profilerna Kraftproduktion och Energianvändning ska läsas.

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 18 hp villkorligt valbara kurser måste läsas varav minst 12 hp ur samma grupp.

Fordonsteknik (FOT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst två av de villkorligt valbara kurserna ska läsas

Hållfasthetslära (HLF)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Industriell design (IDE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst tre kurser ur en profil måste läsas.

Minst tre kurser (18hp) på D-nivå måste läsas, varav en inom ett teknikområde måste läsas.

Industriell ekologi (ILE)

Årskurs 3

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas. Se andra fördjupningar.

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Industriell produktion (INP)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Tre av de villkorligt valbara kurserna ska läsas

Industriell produktion (INPE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Industriell produktion (INPS)

Årskurs 4

Integrerad produktutveckling (IPU)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbte måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

SD2505 + SD2450 eller SD2432 ska läsas.

Mekanik (MEK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp villkorligt valbara kurser måste läsas, varav minst 10 hp på D-nivå.

Maskinkonstruktion (MKN)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Kompletterande information

SE1025 och SE1128 måste läsas i årskurs 3 eller 4!

Marina system (MSY)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Mekatronik (MTK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete måste väljas.

Årskurs 4