Påbyggnadsutbildning för elektroingenjörer., inriktning digitala nät och telesystem (PDTEA)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.

Äldre utbildningsplaner

Fram till läsåret 2007/2008 fanns utbildningsplanerna i studiehandboken.