Årskurs 1

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM
Läses andra året av inriktning systemteknik
8,0 hp 8,0
SD2600 Flygplanets prestanda
Läses andra året av inriktning systemteknik
6,0 hp 6,0
DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer 6,0 hp 3,0 3,0
SD2815 Rocket Science 6,0 hp 6,0
SF1841 Optimization 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp 6,0
SD2610 Beräkningsaerodynamik 9,0 hp 4,0 5,0
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 6,0 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
SF2937 Tillförlitlighetsteori 7,5 hp 7,5
SF2862 Stokastiska beslutsstödsmodeller 7,5 hp 7,5