Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp 6,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp 3,0 4,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5