Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2008

Flygteknik (FLT)

Lättkonstruktioner (LKR)

Rymdteknik (RMD)

Systemteknik (SYS)