Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (38,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer 6,0 hp Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp Grundnivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM Läses andra året av inriktning systemteknik 8,0 hp Avancerad nivå
SD2600 Flygplanets prestanda Läses andra året av inriktning systemteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2815 Rocket Science 6,0 hp Avancerad nivå
SF1841 Optimization 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2610 Beräkningsaerodynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp Avancerad nivå

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2505 Biobaserade material och produkter 7,0 hp Avancerad nivå

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2862 Stokastiska beslutsstödsmodeller 7,5 hp Avancerad nivå
SF2937 Tillförlitlighetsteori 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå