Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 6,0
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 6,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 9,0

Lättkonstruktioner (LKR)

Rymdteknik (RMD)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 6,0
EL2620 Olinjär reglering 7,5 7,5
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 9,0

Systemteknik (SYS)

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 7,5
SF2937 Tillförlitlighetsteori 7,5 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 7,5