Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2816 Rocket Science 7,5 hp 7,5
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SD2601 Flygteknik 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp 6,0
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner 6,0 hp 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 9,0
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1841 Optimization För studenter som inte läst någon kurs i optimeringslära innan 6,0 hp 6,0
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5