Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (35,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2601 Flygteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2816 Rocket Science 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp Avancerad nivå

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF1841 Optimization För studenter som inte läst någon kurs i optimeringslära innan 6,0 hp Grundnivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp Avancerad nivå