Årskurs 1

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2800 Experimentell aerodynamik 6,0 6,0
SD2805 Flygmekanik 9,0 9,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 9,0
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 7,5

Lättkonstruktioner (LKR)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning
För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner
6,0 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 9,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 5,0 5,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 9,0

Systemteknik (SYS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1841 Optimization
För studenter som inte läst någon kurs i optimeringslära innan
6,0 6,0
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 7,5