Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2012

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser