Årskurs 1

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2805 Flygmekanik 9,0 9,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 7,5

Lättkonstruktioner (LKR)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning
För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner
6,0 3,0 3,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 5,0 5,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 9,0