Årskurs 1

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning
För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner
6,0 hp 3,0 3,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5