Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs, vårterminen årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp:
Spår Flygteknik: SD280X
Spår Lättkonstruktioner: SD240X
Spår Rymdteknik: EF227X
Spår Systemteknik: SF289X

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp 4,0 5,0
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Ang. kursen SD2432 Lättviktsdesign, 20hp, kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5