Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (35,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 Avancerad nivå
SD2601 Flygteknik 7,5 Avancerad nivå
SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, vårterminen årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp:
Spår Flygteknik: SD280X
Spår Lättkonstruktioner: SD240X
Spår Rymdteknik: EF227X
Spår Systemteknik: SF289X

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 Avancerad nivå
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 Avancerad nivå
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning
För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner
6,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 Avancerad nivå
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 Avancerad nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ang. kursen SD2432 Lättviktsdesign, 20hp, kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 Avancerad nivå
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 Avancerad nivå
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 Grundnivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 Grundnivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå