Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, vårterminen årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp:
Spår Flygteknik: SD280X
Spår Lättkonstruktioner: SD240X
Spår Rymdteknik: EF227X
Spår Systemteknik: SF289X

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Ang. kursen SD2432 Lättviktsdesign, 20hp, kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser