Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2013

Gemensamma kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, vårterminen årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp:
Spår Flygteknik: SD280X
Spår Lättkonstruktioner: SD240X
Spår Rymdteknik: EF227X
Spår Systemteknik: SF289X

Flygteknik (FLT)

Valfria kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Lättkonstruktioner (LKR)

Valfria kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

Ang. kursen SD2432 Lättviktsdesign, 20hp, kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Rymdteknik (RMD)

Valfria kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

Ang. SD2910 Rymdfarkosters dynamik - ny kurskod 2014/2015: SD2910 (tidigare SG2805). Kursen ges två kursomgångar läsåret 2014/2015: läsperiod 2 och läsperiod 4.

Systemteknik (SYS)

Valfria kurser

Valfria kurser