Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom respektive spår:

Flygteknik
Lättkonstruktioner
Rymdteknik
Systemteknik

Angående examensarbete, avancerad nivå, 30hp: För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F) från och med 2015-07-01. Studenter som har påbörjat studierna 2007-07-01 – 2015-06-30 (kull 07 -  kull 14) kan anmäla om att få utföra examensarbete med betygsskalan A-F. Anmälan ska göras i god tid innan kursregistrering och innan examensarbetet påbörjas.

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Flygteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan Kursen ges troligen sista gången HT14. Planeras att utgå. 9,0 hp

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Lättkonstruktioner.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
HL2035 Biomekanik och neuronik (Ersätter tidigare kurs SD2450 Biomekanik och neoronik) 7,5 hp 7,5
SD2432 Lättviktsdesign Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp). 20,0 hp 5,0 5,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Rymdteknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp 1,5 1,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 hp 6,0
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Systemteknik.

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5