Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatorisk kurs - ett självständigt arbete - examensarbete, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom respektive spår:

  • Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz

  • Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig Stefan Hallström

  • Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig Nickolay Ivchenko

  • Systemteknik: SF281X. Spåransvarig Per Enqvist

Inriktningar

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0

SD2432: Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig: Stefan Hallström.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp 7,5
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig: Nicklolay Ivchenko.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp 1,5 1,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Systemteknik: SF281X. Spåransvarig: Per Enqvist.

Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5