Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik: kursen SD2900 Rymteknikens grunder, 7,5hp, innehåller 3hp vetenskapliga metodtillämpningar, som tillsammans med kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp ger motsvarande 7,5hp inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik.

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp, ges under flera läsperioder. Om du vill läsa kursen i en annan läsperiod - hör direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2601 Flygteknik 7,5 hp 7,5
SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 hp 7,5
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2801 Flygplansaerodynamik 6,0 hp 6,0
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner 6,0 hp 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2432 Lättviktsdesign Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp). 20,0 hp 5,0 5,0
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp 1,5 1,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 hp 6,0
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp 9,0
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Kursen SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5hp, - förkunskapskrav: optimeringslära för de studenter som inte redan har läst en kurs i optimeringslära: SF1811 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P2 på engelska eller SF1861 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P4 på svenska.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering Förkunskapskrav Optimeringslära (för de studenter som inte redan har läst optimeringslära). 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp 7,5
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5