Senast ändrad: 2016-09-15
Godkänd: 2016-09-15

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning. Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller: examen på grundnivå som omfattar minst 180högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterat goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.

Särskilda behörighetskrav

Grundexamen, kandidat eller motsvarande, från en utbildning inom flyg-, eller maskinteknik eller motsvarande program med tillräckligt teoretiskt djup samt goda akademiska resultat. Utbildningen måste innehålla flervariabelanalys, linjär algebra, numerisk analys, differentialekvationer, stelkroppsdynamik, hållfasthetslära och strömningsmekanik.

Urvalsprocess

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat, motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev, referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75.

Kurser i ämnen såsom komplex analys, partiella differenatialekvationer, termodynamik och reglerteknik är meriterande. Avsaknad av programsspecifikt sammanfattningsblad i ansökan kan ge ett lägre meritvärde.