Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (35,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp Avancerad nivå
SD2601 Flygteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2863 Systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik: kursen SD2900 Rymteknikens grunder, 7,5hp, innehåller 3hp vetenskapliga metodtillämpningar, som tillsammans med kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp ger motsvarande 7,5hp inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik.

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp, ges under flera läsperioder. Om du vill läsa kursen i en annan läsperiod - hör direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Årskurs 2

Kompletterande information

Obligatorisk kurs - ett självständigt arbete - examensarbete, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom respektive spår:

  • Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz
  • Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig Stefan Hallström
  • Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig Nickolay Ivchenko
  • Systemteknik: SF281X. Spåransvarig Per Enqvist

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2801 Flygplansaerodynamik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp Avancerad nivå
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

OBS! Kurslistan för årskurs 2 läsåret 2017/2018 är preliminär.

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp Avancerad nivå
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2432 Lättviktsdesign Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp). 20,0 hp Avancerad nivå
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp Avancerad nivå
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp Avancerad nivå
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp Avancerad nivå
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

OBS! Kurslistan för årskurs 2 läsåret 2017/2018 är preliminär.

SD2432: Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig: Stefan Hallström.

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp Avancerad nivå
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
MJ2246 Rocket Propulsion 6,0 hp Avancerad nivå
SD2805 Flygmekanik 9,0 hp Avancerad nivå
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp Avancerad nivå
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp Grundnivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obs! Kurslistan för läsåret 2017/2018 är preliminär.

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig: Nickolay Ivchenko.

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering Förkunskapskrav Optimeringslära (för de studenter som inte redan har läst optimeringslära). 7,5 hp Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp Avancerad nivå
SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp Avancerad nivå
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kursen SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5hp, - förkunskapskrav: optimeringslära för de studenter som inte redan har läst en kurs i optimeringslära: SF1811 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P2 på engelska eller SF1861 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P4 på svenska.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp Avancerad nivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp Avancerad nivå
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

OBS! Kurslistan för årskurs 2 läsåret 2017/2018 är preliminär.

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Systemteknik: SF281X. Spåransvarig: Per Enqvist.