Årskurs 1

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik: kursen SD2900 Rymteknikens grunder, 7,5hp, innehåller 3hp vetenskapliga metodtillämpningar, som tillsammans med kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp ger motsvarande 7,5hp inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik.

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp, ges under flera läsperioder. Om du vill läsa kursen i en annan läsperiod - hör direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2601 Flygteknik 7,5 7,5
SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 7,5
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 4,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 8,0
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2801 Flygplansaerodynamik 60312 6,0 6,0
SD2805 Flygmekanik 60313 9,0 9,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2905 Bemannad rymdfart 60315 7,5 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60472 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 7,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 60316 9,0 9,0
SG2215 Kompressibel strömning 60473 7,5 7,5

Lättkonstruktioner (LKR)

Kursen SE2139 ersätter kursen SE2129

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning
För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner
60294 6,0 6,0
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 60293 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2432 Lättviktsdesign
Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).
60296 20,0 5,0 5,0
SE2139 Brottmekanik 60093 6,0 6,0

Rymdteknik (RMD)

Valfria projektkurser för studentsatelliten MIST. Förutom de rekommenderade valfria kurserna nedan, erbjuds kurserna EF2227, EF2228, SD2820 och SD2930 som alla går över en hel termin, både HT och VT med enda skillnaden antalet hp; från 7,5 till 15.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60310 3,0 1,5 1,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 60316 9,0 9,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2246 Rocket Propulsion 60998 6,0 6,0
SD2805 Flygmekanik 60313 9,0 9,0
SD2905 Bemannad rymdfart 60315 7,5 7,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60025 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 60473 7,5 7,5

Systemteknik (SYS)

Kursen SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5hp, - förkunskapskrav: optimeringslära för de studenter som inte redan har läst en kurs i optimeringslära: SF1811 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P2 på engelska eller SF1861 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P4 på svenska.

Den obligatoriska kursen SF2852 Optimal styrteori, 7,5 hp läser kull 17 i årskurs 2, läsåret 2018/2019, period 1. Kull 16 läste den obligatoriska kursen SF2852 Optimal styrteori, 7,5 hp, årskurs 1, läsåret 2016/2017, period 4.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering
Förkunskapskrav Optimeringslära (för de studenter som inte redan har läst optimeringslära).
60284 7,5 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60759 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60758 7,5 7,5
SD2905 Bemannad rymdfart 60315 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60286 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60285 7,5 7,5