Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatorisk kurs - ett självständigt arbete - examensarbete, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom respektive spår:

  • Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz
  • Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig Stefan Hallström
  • Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig Nickolay Ivchenko
  • Systemteknik: SF281X. Spåransvarig Per Enqvist

Inriktningar

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2810 Aeroelasticitet 50405 9,0 hp 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 hp 7,5
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 50870 6,0 hp 6,0

SD2432: Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig: Stefan Hallström.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 50363 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 50377 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 hp 7,5
HL2035 Biomekanik och neuronik 51237 7,5 hp 7,5
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2810 Aeroelasticitet 50405 9,0 hp 9,0

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig: Nickolay Ivchenko.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 50017 6,0 hp 6,0
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 50375 3,0 hp 1,5 1,5
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 50019 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 50837 7,5 hp 7,5
EF2200 Plasmafysik 50005 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 50018 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50230 7,5 hp 7,5

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Systemteknik: SF281X. Spåransvarig: Per Enqvist.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50325 7,5 hp 7,5
SF281X Examensarbete inom systemteknik, avancerad nivå 60302 30,0 hp 15,0 15,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 50029 7,5 hp 7,5
EL2820 Modellering av dynamiska system 50050 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 51053 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 50230 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50346 7,5 hp 7,5