Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik: kursen SD2900 Rymteknikens grunder, 7,5hp, innehåller 3hp vetenskapliga metodtillämpningar, som tillsammans med kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp ger motsvarande 7,5hp inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik.

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp, ges under flera läsperioder. Om du vill läsa kursen i en annan läsperiod - hör direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Årskurs 2

Kompletterande information

Obligatorisk kurs - ett självständigt arbete - examensarbete, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom respektive spår:

  • Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz
  • Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig Stefan Hallström
  • Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig Nickolay Ivchenko
  • Systemteknik: SF281X. Spåransvarig Per Enqvist

Flygteknik (FLT)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz

Lättkonstruktioner (LKR)

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Kursen SE2139 ersätter kursen SE2129

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

SD2432: Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig: Stefan Hallström.

Rymdteknik (RMD)

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Valfria projektkurser för studentsatelliten MIST. Förutom de rekommenderade valfria kurserna nedan, erbjuds kurserna EF2227, EF2228, SD2820 och SD2930 som alla går över en hel termin, både HT och VT med enda skillnaden antalet hp; från 7,5 till 15.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig: Nickolay Ivchenko.

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Kursen SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5hp, - förkunskapskrav: optimeringslära för de studenter som inte redan har läst en kurs i optimeringslära: SF1811 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P2 på engelska eller SF1861 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P4 på svenska.

Den obligatoriska kursen SF2852 Optimal styrteori, 7,5 hp läser kull 17 i årskurs 2, läsåret 2018/2019, period 1. Kull 16 läste den obligatoriska kursen SF2852 Optimal styrteori, 7,5 hp, årskurs 1, läsåret 2016/2017, period 4.

Årskurs 2

Valfria kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Systemteknik: SF281X. Spåransvarig: Per Enqvist.