Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-06-19
Godkänd: 2018-06-19

Flyg- och rymdteknik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska. Programmet består av ett grundläggande block följt av fyra olika inriktningar/spår inom flygteknik, rymdteknik, lättkonstruktioner eller systemteknik. Kurserna i det grundläggande blocket är obligatoriska och utgör ungefär en tredjedel av kurserna. I varje inriktning finns en extra uppsättning av obligatoriska kurser för att se till att studenterna är kvalificerade att utföra ett slutligt examensprojekt på avancerad nivå, 30 högskolepoäng.