Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatorisk kurs - ett självständigt arbete - examensarbete, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom respektive spår:

  • Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz
  • Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig Stefan Hallström
  • Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig Nickolay Ivchenko
  • Systemteknik: SF281X. Spåransvarig Per Enqvist

Inriktningar

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Flygteknik: SD281X. Spåransvarig: Ulf Ringertz

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp

SD2432: Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp).

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Lättkonstruktioner: SD241X. Spåransvarig: Stefan Hallström.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2432 Lättviktsdesign 60300 20,0 hp 5,0 5,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp
HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp, inom spår: Rymdteknik: EF233X. Spåransvarig: Nickolay Ivchenko.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp
SD2925 Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG1321 Fjärranalysteknik 7,5 hp
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp

Obligatorisk kurs, vårterminen i årskurs 2: Examensarbete, avancerad nivå, 30hp inom spår: Systemteknik: SF281X. Spåransvarig: Per Enqvist.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF281X Examensarbete inom systemteknik, avancerad nivå 30,0 hp
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp
EL2820 Modellering av dynamiska system 7,5 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp