Behörighet och urval

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-10-17
Godkänd: 2018-10-17

Särskilda behörighetsregler gäller för civilingenjörsstudenter vid KTH som ska läsa masterprogrammet som fördjupningsdel i sin civilingenjörsutbildning.

Se KTH:s antagningsordning.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet till KTH:s masterprogram gäller:

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Läs mer om behörighet i KTHs antagningsordning: www.kth.se

Särskilda behörighetskrav

En kandidatexamen, eller motsvarande, på 180 ECTS, med kurser i:

  • Matematik: måste inkludera (i) flervariabelanalys, (ii) algebra, (iii) numeriska metoder, (iv) differentialekvationer och transformer och (v) reglerteknik, motsvarande totalt minst 25 ECTS.
  • Tillämpad mekanik: måste inkludera (i) stelkroppsmekanik, (ii) hållfasthetslära, (iii) strömningsmekanik och (iv) termodynamik, motsvarande totalt minst 20 ECTS.

Urvalsprocess
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitetsranking och studieresultat från tidigare universitetsstudier. Meritvärderingen görs i skala 1-75. Avsaknad av obligatoriskt programspecifikt sammanfattningsblad i ansökan ger ett lägre meritvärde, vilket också gäller för svenska sökande.