Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik: kursen SD2900 Rymteknikens grunder, 7,5hp, innehåller 3hp vetenskapliga metodtillämpningar, som tillsammans med kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp ger motsvarande 7,5hp inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik.

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 4,5hp, ges under flera läsperioder. Om du vill läsa kursen i en annan läsperiod - hör direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2601 Flygteknik 7,5 hp 7,5
SD2900 Rymdteknikens grunder 7,5 hp 7,5
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 60144 4,5 hp 4,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp, ges under alla prioder. Om du vill läsa kursen i annat läsperiod, hör av dig direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2805 Flygmekanik 60054 9,0 hp 9,0
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 60144 4,5 hp 4,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2905 Bemannad rymdfart 60053 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 60066 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60555 7,5 hp 7,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 60056 9,0 hp 9,0
SG2215 Kompressibel strömning 60045 7,5 hp 7,5

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp ges under alla prioder. Om du vill läsa kursen i annat läsperiod, hör av dig direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning För studenter som ej gjort kandidatexamensarbete mot lättkonstruktioner 60047 6,0 hp 6,0
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 60144 4,5 hp 4,5
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 60668 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2432 Lättviktsdesign Kursen startar på vårterminen (10hp) och fortsätter på höstterminen (10hp). 60050 20,0 hp 5,0 5,0
SE2139 Brottmekanik 60676 6,0 hp 6,0

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Valfria projektkurser för studentsatelliten MIST. Förutom de rekommenderade valfria kurserna nedan, erbjuds kurserna EF2227, EF2228, SD2820 och SD2930 som alla går över en hel termin, både HT och VT med enda skillnaden antalet hp; från 7,5 till 15.

Kursen AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp ges under alla prioder. Om du vill läsa kursen i annat läsperiod, hör av dig direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2920 Rymdteknisk systemintegration, del 1 60042 3,0 hp 1,5 1,5
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 60144 4,5 hp 4,5
SD2910 Rymdfarkosters dynamik 60056 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2246 Rocket Propulsion 60044 6,0 hp 6,0
SD2805 Flygmekanik 60054 9,0 hp 9,0
SD2905 Bemannad rymdfart 60053 7,5 hp 7,5
SH1003 Introduktion till astronomi för ingenjörer 60733 7,5 hp 4,0 3,5
AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 60040 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60555 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 60045 7,5 hp 7,5

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Kursen SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7,5hp, - förkunskapskrav: optimeringslära för de studenter som inte redan har läst en kurs i optimeringslära: SF1811 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P2 på engelska eller SF1861 Optimeringslära, 6hp, i läsperiod P4 på svenska.

AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp ges under alla prioder. Om du vill läsa kursen i annat läsperiod, hör av dig direkt med kursansvarig lärare om det finns plats på kursomgången.

Studenter har möjlighet att välja läsa mellan kurser SF2812 och SF2822 som obligatorisk kurs. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 60555 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60034 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2812 Tillämpad linjär optimering Förkunskapskrav Optimeringslära (för de studenter som inte redan har läst optimeringslära). 60031 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 60594 7,5 hp 7,5
SD2905 Bemannad rymdfart 60053 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60033 7,5 hp 7,5