Årskurs 3

Kandidatprogram, affärssystem (TAFFK), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten formar sin profil genom valbara kurser under årskurs 3. Studenten väljer fritt ur en lista med kurser från ICT-skolan och ITM-skolan.