Senast ändrad: 2011-03-10
Godkänd: 2011-03-10

För behörighet till hela magisterutbildningen krävs godkänd grundexamen, motsvarande 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande samt kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A.

Förtur ges till sökande med dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljö-/miljöinriktat arbete. Tilläggspoäng ges till sökande med 1-5 års arbetslivserfarenhet, motsvarande 10 högskolepoäng per år. Rangordning av sökande sker i fallande poängordning. Vid lika meritvärde används lottning.