Senast ändrad: 2011-03-10
Godkänd: 2011-03-10

Utbildningen ges parallellt för yrkesverksamma kursdeltagare på halvfart under två år och för heltidsstuderande under ett år.

Utbildningen ges på, i huvudsak, avancerad nivå. Utbildningen är inriktad mot teknik och hållbart arbetsliv. Utbildningen genomförs i sin helhet på svenska.