Årskurs 1

Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (TAOHM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

2013/2014

Förändringsledning, arbetsorganisation och hälsa

Period 1

Hel- och halvfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A

Period 1

Helfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs B

Period 2

Hel- och halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi

Period 2

Helfart

Kemiska arbetsmiljörisker

Period 3

Hel- och halvfart

Säkerhetsstrategier

Period 4

Helfart

Examensarbete

Period 3 och 4

Helfart

2014/2015

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A

Period 1

Halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi

Period 2

Halvfart

Examensarbete

Period 3 och 4

Halvfart