Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

2013/2014

Förändringsledning, arbetsorganisation och hälsa

Period 1

Hel- och halvfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A

Period 1

Helfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs B

Period 2

Hel- och halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi

Period 2

Helfart

Kemiska arbetsmiljörisker

Period 3

Hel- och halvfart

Säkerhetsstrategier

Period 4

Helfart

Examensarbete

Period 3 och 4

Helfart

2014/2015

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A

Period 1

Halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi

Period 2

Halvfart

Examensarbete

Period 3 och 4

Halvfart

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2007 Förändringsledning - hälsa - arbetsorganisation 7,5 hp 7,5
HN2010 Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön A 7,5 hp 7,5
HN2011 Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön B 7,5 hp 7,5
HN2012 Arbetsmiljö och ekonomi 7,5 hp 7,5
HN2009 Kemiska arbetsmiljörisker 7,5 hp 7,5
HN202X Examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling, avancerad nivå 15,0 hp 7,5 7,5
HN2008 Säkerhetsstrategier 7,5 hp 7,5