Behörighet och urval

Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (TAOHM), Utbildningsplan för kull HT2015

Senast ändrad: 2015-08-14
Godkänd: 2015-08-14

För behörighet till hela magisterutbildningen krävs godkänd grundexamen, motsvarande 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande.

Förtur ges till sökande med dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljö-/miljöinriktat arbete. Tilläggspoäng ges till sökande med 1-5 års arbetslivserfarenhet, motsvarande 10 högskolepoäng per år. Rangordning av sökande sker i fallande poängordning. Vid lika meritvärde används lottning.