Senast ändrad: 2016-11-08
Godkänd: 2016-11-08

Utbildningen ges på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng, d v s motsvarande ett års heltidsstudier.

Utbildningen är inriktad mot teknik och hållbart arbetsliv. Utbildningen genomförs i sin helhet på svenska.