Årskurs 1

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.
Kurslistan innehåller 2010/2011 års utbud av kurser och studioprojekt.
Mindre förändringar i utbudet kan komma att förekomma.
Undervisningen sker på engelska språket.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
A42O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:2 3,0 hp
A42O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:1 3,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
A42A4B Avancerad gestaltning - Studio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42D4C Performative designstudio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42G4B Grundläggande gestaltning - Studio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42H4B Hållbar gestaltning - Studio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42K4B Kritiska studier - studio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42L4B Landskapsarkitektur - studio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42P4B Gestaltningsprocess - Studio 4:4
(två studioprojekt per termin
12,0 hp
A42R4B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42T4B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42U4B Urban designstudio 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42Y4B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:4
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42A2B Avancerad gestaltning - Studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42D2C Performative designstudio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42G2B Grundläggande gestaltning - Studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42H1A Arkitekturens historia och teori 4:1 3,0 hp
A42H2B Hållbar gestaltning - Studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42K2B Kritiska studier - studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42L2B Landskapsarkitektur - studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42P2B Gestaltningsprocess - Studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42R2B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42T1A Arkitekturteknik 4:1 3,0 hp
A42T2B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42U2B Urban designstudio 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42Y2B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:2
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp
A42A1B Avancerad gestaltning - Studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42D1C Performative designstudio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42G1B Grundläggande gestaltning - Studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42H1B Hållbar gestaltning - Studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42K1B Kritiska studier - studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42L1B Landskapsarkitektur - studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42P1B Gestaltningsprocess - Studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42R1B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42T1B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42U1B Urban designstudio 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42Y1B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:1
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 9,0 3,0
A42A3B Avancerad gestaltning - Studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42D3C Performative designstudio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42G3B Grundläggande gestaltning - Studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42H2A Arkitekturens historia och teori 4:2 3,0 hp 0,5 2,5
A42H3B Hållbar gestaltning - Studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42K3B Kritiska studier - studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42L3B Landskapsarkitektur - studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42P3B Gestaltningsprocess - Studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42R3B Ombyggnad-tillbyggnad-restaurering, studio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42T2A Arkitekturteknik 4:2 3,0 hp 0,5 2,5
A42T3B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42U3B Urban designstudio 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
A42Y3B Arkitektur/Yrkesrelaterad studio, 4:3
(två studioprojekt per termin)
12,0 hp 10,0 2,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
A41RVA Studieresa, åk 4 (våren)
(frivillig)
3,0 hp
A41RHA Studieresa, åk 4 (hösten)
(frivillig)
3,0 hp 1,5 1,5